gemstone-btw

Gemstone-BTW

Rapportages

 • Dump financiële mutaties
 • Kolommenbalans
 • Export van bbv en functie
 • Mengpercentageberekening
 • Suppletieoverzicht mengpercentage
 • Top 10 debiteuren en crediteuren
 • BTW-codes/-types per crediteur
 • BTW-codes/-types grootboekrekening
 • BTW-codes/-types bbv-codering
 • BTW-codes/-types categorie
 • Etc.

Controles

 • Evenwicht debet en credit in totaal en per documentnummer
 • Evenwicht van de eliminatie categorieën en de eventuele afwijkende documentnummers
 • Evenwicht van de decimale rubrieken
 • Afwijkingen boeking administratie en inrichtingsdocument BTW
 • Volledigheid BTW-vertaaltabel
 • Steekproefcontrole op BTW-afdracht, -voorbelasting, compensabele BTW
  en kostenverhogende BTW, conform de Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Fiscaal Databeheer

 • BTW-vertaaltabel
 • BTW-codetabel
 • Functie/taakveld tabel
 • BBV/categorie tabel