gemstone-lh-wkr

Gemstone-LH/WKR

Rapportages

 • Dump financiële mutaties
 • Kolommenbalans
 • Export gehanteerde WKR-steekwoorden en -categoriëen ('whitelist')
 • Export woorden op de zwarte lijst ('blacklist')
 • Overzicht geraakte steekwoorden met het aantal hits
 • Overzicht geraakte steekwoorden per crediteur
 • Overzicht geraakte steekwoorden per grootboekrekening
 • Overzicht geraakte steekwoorden per bbv-codering
 • Overzicht geraakte steekwoorden per categorie
 • Etc.

Controles

 • Evenwicht debet en credit in totalen en per documentnummer
 • Afhankelijk van gekozen mate van 'fuzziness': gevonden steekwoorden in de dump van de financiële mutaties
 • Het 'complement' van de hierboven genoemde lijst: alle financiële mutaties die niet door een steekwoord zijn geraakt
 • (optioneel) Steekproefcontrole op mutaties die niet door een LH/WKR-steekwoord zijn geraakt, conform de Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Fiscaal Databeheer

 • WKR-categorie tabel
 • WKR-steekwoorden witte lijst
 • WKR-steekwoorden zwarte lijst