gemstone-lh-wkr

Gemstone-LH/WKR

Gemstone-LH/WKR helpt bij het periodiek zoeken naar WKR-gerelateerde steekwoorden in de financiële administratie. Gemstone-LH/WKR kijkt daarbij naar de omschrijvingen bij de boekingen. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de WKR-gerelateerde uitgeven die via de financiële administratie lopen.

Naar keuze kan voor een meer of mindere mate van 'fuziness' worden gekozen. Bij fuzzy zoeken doet de exacte schrijfwijze minder ter zake. Zo wordt het woord 'geschnk' bij fuzzy zoeken gewoon herkend als 'geschenk'.

De fuzzy zoekmachine werkt met een 'whitelist' en een 'blacklist'. Op de whitelist staan de woorden waarnaar wordt gezocht, dit zijn inmiddels meer dan 600 relevante woorden. De blacklist sluit woorden in het zoekresultaat uit. Dit mechanisme kan worden gebruikt om 'valse positieven' te onderdrukken. Zo kan het woord ‘wijn’ terecht positief zijn, maar zou het woord ‘Wijngaardstraat’ een valse positieve opleveren omdat dit een straatnaam betreft.

De white- en blacklist kunnen zelf door de gemeente online, binnen Gemstone onderhouden en aangepast worden. Verder kan de WKR-label lijst (vrije ruimte, nihil waardering, etc.) die de gemeente hanteert ingelezen worden zo-dat deze automatisch aan de dump wordt gekoppeld.

Als u Gemstone-LH/WKR periodiek uitvoert, krijgt u een goed beeld van de uitgaven die van belang zijn voor de WKR in uw financiële administratie. Onjuist geboekte uitgaven kunt u dan op voorhand al corrigeren. Net zoals bij Gemstone-BTW biedt Gemstone-LH/WKR ook een steekproefmodule ten be-hoeve van de interne controle.

Rapportages

 • Dump financiële mutaties
 • Kolommenbalans
 • Export gehanteerde WKR-steekwoorden en -categoriëen ('whitelist')
 • Export woorden op de zwarte lijst ('blacklist')
 • Overzicht geraakte steekwoorden met het aantal hits
 • Overzicht geraakte steekwoorden per crediteur
 • Overzicht geraakte steekwoorden per grootboekrekening
 • Overzicht geraakte steekwoorden per bbv-codering
 • Overzicht geraakte steekwoorden per categorie
 • Etc.

Controles

 • Evenwicht debet en credit in totalen en per documentnummer
 • Afhankelijk van gekozen mate van 'fuzziness': gevonden steekwoorden in de dump van de financiële mutaties
 • Het 'complement' van de hierboven genoemde lijst: alle financiële mutaties die niet door een steekwoord zijn geraakt
 • (optioneel) Steekproefcontrole op mutaties die niet door een LH/WKR-steekwoord zijn geraakt, conform de Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Fiscaal Databeheer

 • WKR-categorie tabel
 • WKR-steekwoorden witte lijst
 • WKR-steekwoorden zwarte lijst