gemstone-mengpercentage-begroting

Gemstone Mengpercentage Begroting

De begroting is het document waarin de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht en is daarmee als het ware de "offerte" van het college aan de gemeenteraad voor het uitvoeren van de activiteiten in het komende jaar. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet "budgetrecht". Door het vaststellen van de begroting geeft de raad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. De begroting is dan ook voor ieder raadslid van belang.


Waarom heb ik het nodig?

Het is van belang om met een fiscale bril naar de begroting te kijken. Een belangrijk fiscaal element in de begroting is het btw-mengpercentage dat gaat gelden het komende begrotingsjaar. Onder andere wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot een aanpassing van het btw-mengpercentage. Recente voorbeelden zijn de wijziging van de sportvrijstelling of de uitspraak over de begraafplaatsen. Om het nieuwe mengpercentage snel en efficiënt te kunnen uitrekenen heeft du ROI de Gemstone-module 'Gemstone mengpercentage begroting' ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Voor deze module zijn twee documenten nodig: 1. de begroting en 2. een btw-vertaaltabel. Wij leveren voor beide documenten Excel-sjablonen aan. Vervolgens upload u deze documenten naar Gemstone en voert u de berekening van het nieuwe mengpercentage uit. U kunt de berekening van het mengpercentage - inclusief gedetailleerde onderbouwing - tenslotte met een muisklik downloaden.

Wat kost het?

Het gebruik van Gemstone Mengpercentage Begroting kost € 625,- per jaar.