gemstone-vpb

Gemstone-VPB

Gemstone-VPB voorziet u van diverse rapportages en controles. Deze vormen de basis voor de bepaling van de VPB-positie in de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting. Bij de rapportages kunt u denken aan een export van de gebruikte VPB-clusters, de VPB-relevante activiteiten per crediteur, detailinformatie over VPB- en niet-VPB-clusters, etc.

Op basis van deze detailinformatie kunnen alle voor de VPB relevante activiteiten, zo nodig geclusterd en beoordeeld worden op VPB-plicht. Omdat de module gebruik maakt van een dump van de volledige financiële administratie, worden ook niet eerder voorkomende opbrengsten van activiteiten gesignaleerd, zodat ook deze op haar VPB-merites beoordeeld kunnen worden. Op die wijze vindt een jaarlijkse monitoring van de VPB-positie van de gemeente plaats.

Naast rapportages beschikt Gemstone-VPB over controles, waarbij gekeken wordt naar de juiste in-richting van uw financiële administratie. Een voorbeeld is de controle die inzichtelijk maakt of alle boekingen in de administratie voorkomen in de 'vertaaltabel-VPB'. Wanneer dit laatste voorkomt, wordt dit apart gerapporteerd met vermelding van de details van de afwijkingen. Ook Gemstone-VPB biedt een steekproefmodule aan.

Rapportages

 • Dump financiële mutaties
 • Kolommenbalans
 • Export van bbv en functie
 • Export vertaaltabel VPB
 • Export gebruikte VPB-clusters
 • Export details van alle clusters (VPB en niet-VPB)
 • Export details per VPB-cluster
 • VPB-clusters per crediteur
 • VPB-clusters grootboekrekening
 • VPB-clusters bbv-codering
 • VPB-clusters categorie
 • Etc.

Controles

 • Evenwicht debet en credit in totalen en per documentnummer
 • Signalering van dubbele kostendragers (producten) in vertaaltabel
 • Signalering kostendragers (producten) in vertaaltabel die niet in de dump van de financiële mutaties voorkomen
 • Signalering kostendragers (producten) in de dump van de financiële mutaties die niet in de vertaaltabel voorkomen
 • Volledigheid VPB vertaaltabel
 • Steekproefcontrole op mutaties die tot de VPB-clusters behoren en op mutaties die niet aan een VPB-cluster zijn toegewezen, conform de Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Fiscaal Databeheer

 • VPB-clusters
 • VPB-vertaaltabel