gemstone-vpb

Gemstone-VPB

Rapportages

 • Dump financiële mutaties
 • Kolommenbalans
 • Export van bbv en functie
 • Export vertaaltabel VPB
 • Export gebruikte VPB-clusters
 • Export details van alle clusters (VPB en niet-VPB)
 • Export details per VPB-cluster
 • VPB-clusters per crediteur
 • VPB-clusters grootboekrekening
 • VPB-clusters bbv-codering
 • VPB-clusters categorie
 • Etc.

Controles

 • Evenwicht debet en credit in totalen en per documentnummer
 • Signalering van dubbele kostendragers (producten) in vertaaltabel
 • Signalering kostendragers (producten) in vertaaltabel die niet in de dump van de financiële mutaties voorkomen
 • Signalering kostendragers (producten) in de dump van de financiële mutaties die niet in de vertaaltabel voorkomen
 • Volledigheid VPB vertaaltabel
 • Steekproefcontrole op mutaties die tot de VPB-clusters behoren en op mutaties die niet aan een VPB-cluster zijn toegewezen, conform de Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Fiscaal Databeheer

 • VPB-clusters
 • VPB-vertaaltabel